8.

Actualiseren & verbeteren

Een actualisatie van de huidige situatie (dit noemen we het basisjaar) vindt elke vier jaar plaats, met een tussentijdse update na twee jaar voor de prognosejaren. Dit biedt een stabiele beginsituatie voor projecten die langere periodes lopen, terwijl de update van de prognosejaren zorgen voor het up-to-date houden van de toekomstige uitgangspunten bij studies. 

 

Actualisatie versie 2022

De oplevering van de huidige actualisatie voor 2022 staat gepland voor eind Q3 van 2022. Het basisjaar, de prognoses, en de bijhorende nieuwe inzichten zullen dan geactualiseerd worden. Doordat we afhankelijk zijn van beschikbaarheid van data en vanwege de lange ontwikkeltijd met alle stakeholders (vb. de tientallen gemeenten) is het basisjaar altijd wat ouder dan wanneer de modellen worden vrijgegeven. Daar bovenop komt dat de COVID-19 pandemie de afgelopen twee jaar een nog nooit eerder vertoonde drastische invloed heeft gehad op de bewegingspatronen van mensen. Omdat de invloed van COVID-19 niet onderschat kan worden; en de lange termijn gevolgen nog onduidelijk zijn; is gekozen voor het basisjaar 2019 in de huidige actualisatie. Hiermee is gekozen voor de huidige meest stabiele basis van de vervoersbewegingen. Er worden prognoses gemaakt voor 2030 en 2040. Meegenomen worden:

  • De nieuwste inzichten van het Centraal Bureau van Statistiek en Planbureau voor de LeefOmgeving
  • De meest recente onderzoeken (zoals Onderweg in Nederland)
  • Dienstregelingen openbaar vervoer van 2017
  • De tellingen van het basisjaar voor het OV en de weg in Noord-Brabant en de rest van Nederland. De fietstellingen zijn niet meegenomen bij de bouw van het basisjaar vanwege het geringe aantal beschikbare tellocaties
  • De nieuwste inzichten ten aanzien van in ontwikkeling zijnde infrastructuurprojecten, woningbouw en bedrijvigheid voor 2030 en 2040
  • Overig beleid zoals parkeertarieven en vrachtwagenheffing