9.

Contact: datasets en verkeersmodellen opvragen

Verkeersmodellen zijn een specialistische materie die een behoorlijk kennisniveau en specifieke software vereisen om toe te kunnen passen. Vigerend BBMA2018 en de aankomende vrijgave van BBMA2022 zijn in het softwarepakket Omnitrans gebouwd, toepassingen als variantberekeningen e.d. dienen in dit pakket toegepast te worden.

Partners en stakeholders van de Provincie Noord-Brabant kunnen gratis de standaard datasets opvragen. De datasets worden standaard in GIS format opgeleverd zodat u deze zelf met bijvoorbeeld QGIS kunt openen en bekijken. Wilt u deze datasets ontvangen dan kunt u zich richten tot onze beheerder, Goudappel Coffeng.

Wilt u zelf berekenen maken met de datasets dan is daarvoor het softwarepakket Omnitrans noodzakelijk. Helaas kunnen wij dit pakket niet gratis verschaffen als provincie Noord Brabant.

Tel: 06 18 30 31 13

Mail: beheer@bbma.brabant.nl

Let op:

  • Projectinformatie is niet via deze weg te verkrijgen, enkel de ‘standaard’ BBMA-verkeersmodellen. Wenst u informatie over een specifiek project in het kader van een studie, neem dan contact op met de betreffende projectleider/instantie.
  • Indien u specifieke informatie nodig heeft, bijvoorbeeld prognoses op een specifiek wegvak, dient u deze bij het betreffende bevoegd gezag op te vragen.

Algemene vragen over de Brabantse verkeersmodellen?


Mail: verkeersmodel.bbma@brabant.nl