4.

Database: klaar voor de toekomst

De huidige BBMA bevat 6 regionale modellen. In elk van die regio's neemt de vraag naar complete, gedetailleerde verkeersinformatie toe. Daarom is er op een hoog detailniveau data en input nodig. Daarvoor is de BBMA-database in het leven geroepen, waarin alle benodigde data voor de bouw van de Brabantse verkeersmodellen uniform is opgeslagen.

De BBMA-database is een belangrijk startpunt voor de Brabantse verkeersmodellen. Over de structuur en het detailniveau is aan de voorkant goed nagedacht, waardoor alle relevante data in de verkeersmodellen aanwezig is, flexibel toepasbaar.

Doordat we werken met een relationele database, is er 1 dataset en niet een massa losse bestanden. Dit vergroot de behapbaarheid en overzichtelijkheid van het geheel. Hiermee zorgen we er ook voor dat altijd gebruik wordt gemaakt van de meest recente, correcte gegevens.

Inzoomen op hoog detailniveau

De database is immens. De sociaal-economische gegevens, van inwoners tot arbeidsplaatsen, worden op het laagst beschikbare niveau bijgehouden. Dit is op postcode 6-niveau, wat betekent dat de informatie voor ruim 80.000 gebieden in Brabant beschikbaar is. Het grootste voordeel: je kunt altijd naar elk niveau aggregeren. Nergens in Nederland of zelfs Europa worden deze gegevens op dit niveau bijgehouden. Verder zijn er in de BBMA 140.000 wegvakken aanwezig, 20.000 kruispunten, ongeveer 4.000 tellingen en de hele dienstregeling van openbaar vervoer is meegenomen. De benodigde datahandling is daarbij enorm, omdat natuurlijk ook al deze data moeten worden verwerkt en gecontroleerd; zijn ze consistent, kloppen ze met de werkelijkheid?

In onderstaand plaatje is een voorbeeld te zien van de grote hoeveelheid zones in Tilburg waar data aan gekoppeld is (postcode 6):

 

Afstemming tussen de regionale modellen

Op basis van deze grote, consitente database worden de verkeersmodellen gebouwd. Hierdoor wordt afstemming gezorgd in de input. Afstemming in de input betekent daarom nog geen afstemming in de resultaten. Daarom is vervolgens de BrabantBrede ModelBasis (BBMB) opgesteld, een model op provinciaal niveau. Dit is de basis geweest voor alle regionale modellen. Doel: zorgen dat de regionale modellen onderling op elkaar aansluiten.

Dit model heeft een grovere structuur vanwege de omvang van Brabant. En het detailniveau dat gewenst is in het regionaal model, is te groot om voor heel Noord-Brabant in één keer te kunnen doen. Ter voorbeeld is in het onderstaande plaatje een voorbeeld van de grovere zonering in de BBMB weergegeven. 

 

In het volgende plaatje wordt de meer gedetailleerde zonering van het regionaal model Hart van Brabant (gebied Tilburg) getoond. Doordat we de data op het heel fijne postcode 6-niveau beschikbaar hebben, kunnen we snel naar elk grover niveau opschalen.