5.

Samen bouwen en ontwikkelen

BBMA levert goed bruikbare 'producten' zoals modellen, datasets en data op. Maar minstens even belangrijk is het hele proces rondom de verkeersmodelontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de BBMA werkt, we hebben elkaar als Brabantse partners nodig om het instrument goed te kunnen vullen, bouwen en gebruiken.

 

Vanuit het proces ontstaan dan ook wezenlijke vragen:

  • Wanneer moet er geactualiseerd worden?
  • Welke rollen zijn er voor welke partij weggelegd?
  • Welke vakgebieden moeten worden betrokken?
  • Welke input moet waarvoor worden geleverd?
  • Welke systematiek passen we toe?


De antwoorden op al deze vragen worden belegd in het BBMA Kernteam. Het team bestaat uit afgevaardigde experts van de provincie en gemeenten, en werkt samen met RWS, consultants en kennisinstellingen.

Unieke integrale samenwerking

De BBMA sluit zo organisatorisch aan op de regio’s: de samenwerking tussen Provincie, Gemeenten, Rijkswaterstaat en andere organisaties in Noord-Brabant. Op regionaal niveau werken de partners samen om bestaande verkeers- en vervoersproblemen op te lossen. Er zijn vier regio’s waar de vele Brabantse gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Bij de bouw van de BBMA is een integrale aanpak gekozen waarbij we samen optrekken met diverse beleidsterreinen – zoals Ruimtelijk Ordening en Openbaar Vervoer -, diverse consultants, onderwijs- en kennisinstelling BUas, als ook de gemeenten binnen de provincie Noord - Brabant.