5.

Samen bouwen en ontwikkelen

BBMA levert goed bruikbare 'producten' zoals modellen, datasets en data op. Maar minstens even belangrijk is het hele proces rondom de verkeersmodelontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de BBMA werkt, we hebben elkaar als Brabantse partners nodig om het instrument goed te kunnen vullen, bouwen en gebruiken.

Vanuit het proces ontstaan dan ook wezenlijke vragen:

  • wanneer moet er geactualiseerd worden?
  • welke rollen zijn er voor welke partij weggelegd?
  • welke vakgebieden moeten worden betrokken?
  • welke input moet waarvoor worden geleverd?
  • welke systematiek passen we toe?

De antwoorden op al deze vragen worden belegd in het BBMA Kernteam. Het team bestaat uit afgevaardigde experts van de provincie en gemeenten, en werkt samen met RWS, consultants en kennisinstellingen.

Unieke integrale samenwerking

De BBMA sluit zo organisatorisch aan op de GebiedsGerichte Aanpak (GGA): de samenwerking tussen provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en andere organisaties in Noord-Brabant. Op regionaal niveau werken de partners samen om bestaande verkeers- en vervoersproblemen op te lossen. Er zijn 5 GGA-regio’s waar de 66 Brabantse gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Nog nooit werd verkeersmodelbouw zo omvangrijk en integraal opgepakt in Nederland, waarbij we samen optrekken met diverse beleidsterreinen (RO, OV etc.) en samenwerken met diverse consultants en onderwijs- en kennisinstelling NHTV.