1.

Welkom!

Bent u een bestuurder, projectontwikkelaar, expert, (mobiliteits-)beleidsmaker of andere professional die zich bezighoudt met of interesse heeft in de Brabantse verkeersmodellen? Dan zit u hier goed, want op deze website deelt de provincie Noord-Brabant haar kennis over verkeersmodellen en kunt u alles lezen over de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA).

De provincie Noord-Brabant en de GGA-regio's (GebiedsGerichte Aanpak, samenwerking op gebied van mobiliteit) hebben in het verleden samen de BBMA uitgewerkt. Resultaat: optimaal onderbouwde verkeersmodellen die onder andere kunnen worden ingezet bij verkenningen, planstudies en andere verkeerskundig gerelateerde vraagstukken. Het BBMA model is samengesteld uit vier regionale verkeersmodel die gezamenlijk provinciedekkend zijn. Hieronder ziet u een kaart van het BBMA model en de vier onderliggende regionale modellen. 

De BBMA maakt onderscheid naar de vervoerwijzen auto, vracht, openbaar vervoer en de fiets. U kunt hier verkeersmodellen en/of de desbetreffende databestanden opvragen voor elk van de genoemde regio's.